Robrecht's eerste kampEens, op een zomerdag
vol zon en wind
vertrok, met een glimlach
een kind...
Geladen met pak en zak
ver weg, de bergen op.
voelde hij zich een echte krak
was in vorm, op en top.
Het was een leven, vreemd en raar
slapen op de grond
platte rust, patatten half gaar
maar toch plezant en gezond.
Na acht nachten vol onrust
kwamen peter, meter, zus, va en moe
een blij weerzien, één en al lust
nog drie dagen, och, kom, toe.
Nu roepen we, hip, hip, hoera
want hij komt naar huis
flink, sterk, groot, een man bijna
welkom, welkom,

hier ben je thuis.(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.