Robrecht's operatieDwars door de rukwinden
van het verdriet
de angst en de pijn
die jij nu alleen beleven moet
voel ik je
onder mijn huid bewegen
warm en goed
net als vroeger.

Telkens weer
overnachten we
binnen de omheining
van elkanders leven.

Want jij bent gemaakt voor blijheid
voor zon en vrolijkheid
niét voor de grauwheid van verdriet
niét voor pijn.

Jij, mijn lieve zoon.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.