Ik dachtIk dacht
te dromen over lente
mijn ziel slaat op hol
mijn hart tracht mee te volgen.
De lente
ben jij dat?
Ik dacht
een brief te schrijven
zes bladen vol
en resumeer het voor jou
alleen ik zou de tekst begrijpen.
Toch stuur ik hem jou
begrijp jij dat?
Ik dacht
ik bel dan maar
het enige nummer dat ik ken
wat, wat heb ik te vertellen.
ik bel naar jou
hoor je dat?
Dit gedicht
een nonsens vers
ik draag het op
aan de wind
breng het
naar wie het begrijpen kan
naar wie ik praat
als tot mezelf.

Jij ?


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.