EenzaamEenzaam
loop ik, ga ik, reis ik rond
mijn hart vol liefde
eenzaam
bulkend van het geld
in de woestijn.

Eenzaam
tot vervelends toe omringd
door vriend en kennis
eenzaam
als een glas water
voor een drenkeling.

Eenzaam
met de wereld om me heen
en luxe overal
eenzaam
als ik jou niet bij me weet
als jij niet aan me denkt.

Hoelang nog?


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.