Elfride' s Eerste CommunieSinds gisteren ben ik zeven
beleefde blije dingen, vele
was kapoenenmeid als gene.
Maar vandaag schenken
witte bloemen hoop
brengen brandende kaarsjes
met warmend vuur
het onderscheid der dingen
groot en klein.

Lieve Jezus
lieve mensen allemaal
laat mij
ook morgen

een gelukkig kindje zijn.


(c) 2005 - 2022 Nera Redant alle rechten voorbehouden
Behalve voor strikt persoonlijk eigen gebruik zijn alle rechten voorbehouden en mag niets uit deze webstek worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door middel van druk, fotokopie, microfilm, opname, internet - hetzij elektronisch, mechanisch of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur.