Robrechtís zevenenveertigste verjaardag

 

 

 

Vandaag voor jou zevenenveertig vogeltjes

vliegend fladderend

roemend zingend

in alle toonaarden muzieknoten akkoorden

jouw zevenenveertig levensjaren.

Ieder jaar zijn eigen lied

onovertroffen enig uniek

onvervangbaar mooi

blij onstuimig vrolijk geluk

teder zacht ingetogen

berustend aanvaardend

pijn verdriet onmacht

al wat ooit was

verdwenen in de nevelen de jaren.

En kijk daar in de verre verte

schitterend wenkend beloftevol

de achtenveertigste al in aantocht

jou wensend

opnieuw en opnieuw

 

een gelukkige verjaardag!